Đặng Thị Thảo Nguyên

Đặng Thị Thảo Nguyên – Biên tập viên Chuyên mục Plasma lạnh – Công nghệ Plasma…

Đỗ Duy Khánh

  Biên tập nội dung và chịu trách nhiệm chính của Website: congnghethammy.com Đam mê nghiên…

Nguyễn Đăng Tú

  Biên tập video và quay dựng của Website: congnghethammy.com Chuyên viên tư vấn công nghệ…