Webinar Chúng tôi trở lại: Thẩm mỹ mở cửa trở lại

Link : https://modernaesthetics.com/series/coping-with-covid-19-videos/were-back-aesthetics-practices-reopen?c4src=seriesin-this-series Chúng tôi trở lại: Thực hành Thẩm mỹ Mở lại Ngày 22 tháng…

Webinar thẩm mỹ tuần 2 tháng 4 năm 2020

Hội thảo trực tuyến webinar hàng tuần giáo dục về thẩm mỹ Với hoàn cảnh hiện…

Hướng dẫn sử dụng Zoom để tham gia các hội thảo trực tuyến

Đại dịch Virus COVID-19 đang lan rộng với nhiều diễn biến phức tạp. Để đảm bảo…

Galderma ra mắt hội thảo trực tuyến Webinar

Galderma ra mắt hội thảo trực tuyến Webinar Công ty dược phẩm Galderma đang phát hành…

Các khóa học trực tuyến Webinar tháng 4 năm 2020

  Tham gia hội thảo tại nhà cùng các chuyên gia trong chuyên ngành thẩm mỹ…