TEOXANE ra mắt sản phẩm mới

Mới đây nhà sản xuất thẩm mỹ của Thụy Sĩ Teoxane ra mắt sản phẩm mới…

Teoxane UK tổ chức đào tạo miễn phí tại ACE 2020

  Nhà sản xuất thẩm mỹ Teoxane UK sẽ tổ chức hai ngày giáo dục lâm…

Cập nhật chương trình hội nghị của ACE

  Nội dung giáo dục mới từ các công ty thẩm mỹ y tế hàng đầu…