Lutronic giới thiệu Accufit để kích thích cơ bắp

Các dạng sóng IntelliPhase của Accufit tạo ra bốn chuyển động cơ độc đáo – Vặn,…

BTL ra mắt EMsculpt Neo

Nhà sản xuất thiết bị BTL Aesthetic vừa ra mắt thiết bị tạo đường nét cơ…

3D-Lipo ra mắt thiết bị kích thích cơ bắp Powersculpt

Nhà sản xuất thiết bị thẩm mỹ 3D-lipo đã giới thiệu công nghệ kích thích cơ…