Micro-Plasma RF vs RF Microneedle cho sẹo mụn

Fractional micro ‐ plasma RF có hiệu quả rõ rệt hơn đối với sẹo mụn, đặc…

Điều trị bằng Laser cải thiện xuất hiện sẹo mụn ở người Châu Á

Nghiên cứu đánh giá tia laser picosecond kết hợp với mảng microlens để điều trị sẹo…

Hiệu quả phương pháp điều trị sẹo mụn SUBCISION – TCA CROSS – LASER FRACTIONAL

HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ SẸO RỖ TRIPLE THERAPY: SUBCISION + TCA CROSS +…