Dữ liệu từ nghiên cứu Plasma lạnh

Những dữ liệu từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm Plasma lạnh Hiệu quả liền thương…

Plasma lạnh trong y tế

Plasma lạnh: nhiệt độ thấp, áp suất thường không cân bằng nhiệt được ứng dụng trong…

Khái niệm và phân loại Plasma

Khái niệm Plasma là gì? Plasma là 1 trong 4 trạng thái cơ bản của vật…

Bút plasma nóng Plasma Elite

  Plasma Elite là một bút phát ra plasma nóng do Anh sản xuất. Plasma Elite…