Dữ liệu từ nghiên cứu Plasma lạnh

Những dữ liệu từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm Plasma lạnh Hiệu quả liền thương…

Plasma lạnh trong y tế

Plasma lạnh: nhiệt độ thấp, áp suất thường không cân bằng nhiệt được ứng dụng trong…

Đặng Thị Thảo Nguyên

Đặng Thị Thảo Nguyên – Biên tập viên Chuyên mục Plasma lạnh – Công nghệ Plasma…