Medik8 đặt vấn đề bảo vệ môi trường lên hàng đầu

Vào ngày 6 tháng 9 năm 2019 Medik8 đã thông báo rằng mọi sản phẩm do…

Medik8 giới thiệu mặt nạ mới

  Nhà sản xuất chăm sóc da Medik8 của Anh đã tung ra loại mặt nạ…

Medik8 phát hành son dưỡng mắt mới

  Nhà sản xuất chăm sóc da của Anh Medik8 đã cho ra mắt một sản…