Fotona giới thiệu StarFormer

Fotona giới thiệu StarFormer StarFormer sử dụng kích thích từ trường Tesla cường độ cao (HITS)…

Lutronic giới thiệu Accufit để kích thích cơ bắp

Các dạng sóng IntelliPhase của Accufit tạo ra bốn chuyển động cơ độc đáo – Vặn,…

3D-Lipo ra mắt thiết bị kích thích cơ bắp Powersculpt

Nhà sản xuất thiết bị thẩm mỹ 3D-lipo đã giới thiệu công nghệ kích thích cơ…