ACE và Aesthetics Awards bị hoãn đến 5-2021

Hội nghị và Triển lãm Thẩm mỹ (ACE) đã bị hoãn lại đến ngày 28 và…

Webinar thẩm mỹ tuần 2 tháng 4 năm 2020

Hội thảo trực tuyến webinar hàng tuần giáo dục về thẩm mỹ Với hoàn cảnh hiện…

Hướng dẫn sử dụng Zoom để tham gia các hội thảo trực tuyến

Đại dịch Virus COVID-19 đang lan rộng với nhiều diễn biến phức tạp. Để đảm bảo…

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ACE 2019

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ACE 2019   Công nghệ thẩm mỹ | Thiết bị thẩm mỹ…

Cập nhật chương trình hội nghị của ACE

  Nội dung giáo dục mới từ các công ty thẩm mỹ y tế hàng đầu…

Clinisept + biện pháp phòng ngừa coronavirus

  Clinisept +, một chất làm sạch da và dung dịch kháng khuẩn từ nhà sản…