Cutera ra mắt công nghệ giảm béo mới truSculpt flex

Cutera đã công bố thiết  bị truSculpt® flex, nền tảng giảm béo cơ bắp mới của…

Cutera ra mắt Trusculpt Flex tại Canada

TruSculpt flex được Bộ Y tế Canada chứng nhận và phê duyệt để giúp tăng cường…

Webinar thẩm mỹ tuần 2 tháng 4 năm 2020

Hội thảo trực tuyến webinar hàng tuần giáo dục về thẩm mỹ Với hoàn cảnh hiện…

Các khóa học trực tuyến Webinar tháng 4 năm 2020

  Tham gia hội thảo tại nhà cùng các chuyên gia trong chuyên ngành thẩm mỹ…

Cập nhật chương trình hội nghị của ACE

  Nội dung giáo dục mới từ các công ty thẩm mỹ y tế hàng đầu…