Gặp gỡ CoolSculpting Elite

CoolSculpting Elite với các đầu điều trị hình chữ C mới được thiết kế để bổ…

Coolsculpting kỷ niệm 10 năm

CoolSculpting, phương pháp điều trị giảm mỡ cứng đầu đang kỷ niệm 10 năm kể từ…

BTL nộp đơn khiếu nại Allergan về bằng sáng chế

BTL Industries, Inc đã nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa…