4 Lời khuyên sử dụng Ánh sáng sinh học Celluma

Khi đại dịch kéo dài, rõ ràng các giải pháp mới, sáng tạo là cần thiết…

Cập nhật chương trình hội nghị của ACE

  Nội dung giáo dục mới từ các công ty thẩm mỹ y tế hàng đầu…

BioPhotas ra mắt thiết bị Celluma chạy bằng pin

  Nhà sản xuất thiết bị đi-ốt phát sáng (LED) BioPhotas đã giới thiệu Celluma iSeries…