Candela giới thiệu Frax Pro mới

Hệ thống Frax Pro của Candela hiện đang được giới thiệu.     Nền tảng này…

Merz và Candela công bố hợp tác mới

Sự hợp tác thương mại mới sẽ bắt đầu ở Bắc Mỹ với ý định mở…

Webinar thẩm mỹ tuần 2 tháng 4 năm 2020

Hội thảo trực tuyến webinar hàng tuần giáo dục về thẩm mỹ Với hoàn cảnh hiện…