BTL ra mắt EMsculpt Neo

Nhà sản xuất thiết bị BTL Aesthetic vừa ra mắt thiết bị tạo đường nét cơ…

BTL nộp đơn khiếu nại Allergan về bằng sáng chế

BTL Industries, Inc đã nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa…

Cập nhật chương trình hội nghị của ACE

  Nội dung giáo dục mới từ các công ty thẩm mỹ y tế hàng đầu…