ACE và Aesthetics Awards bị hoãn đến 5-2021

Hội nghị và Triển lãm Thẩm mỹ (ACE) đã bị hoãn lại đến ngày 28 và…

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ACE 2019

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ACE 2019   Công nghệ thẩm mỹ | Thiết bị thẩm mỹ…

Teoxane UK tổ chức đào tạo miễn phí tại ACE 2020

  Nhà sản xuất thẩm mỹ Teoxane UK sẽ tổ chức hai ngày giáo dục lâm…

Cập nhật chương trình hội nghị của ACE

  Nội dung giáo dục mới từ các công ty thẩm mỹ y tế hàng đầu…