Teoxane UK tổ chức đào tạo miễn phí tại ACE 2020

  Nhà sản xuất thẩm mỹ Teoxane UK sẽ tổ chức hai ngày giáo dục lâm…

Clinisept + biện pháp phòng ngừa coronavirus

  Clinisept +, một chất làm sạch da và dung dịch kháng khuẩn từ nhà sản…

Hoãn Hội nghị & Triển lãm thẩm mỹ ACE 2020

  Trước sự bùng nổ và lây lan quốc tế của COVID-19, coronavirus 2019, Easyfairs tiếp…