3D-lipo ra mắt 3D-lipo Ultimate pro

3D-lipo Ltd rất vui mừng thông báo ra mắt máy tạo đường nét cơ thể đa…

3D-Lipo đạt chứng nhận mới

  Nhà sản xuất thiết bị thẩm mỹ 3D-Lipo Ltd đã đạt được chứng nhận EN…

3D-Lipo ra mắt thiết bị kích thích cơ bắp Powersculpt

Nhà sản xuất thiết bị thẩm mỹ 3D-lipo đã giới thiệu công nghệ kích thích cơ…