Merz Aesthetic ra mắt Diễn đàn Y khoa Trực tuyến Mới

Merz Medical Forum

Merz Medical Forum

Được thành lập bởi Merz Aesthetic Medical Affairs toàn cầu, Diễn đàn Y khoa cung cấp nội dung theo yêu cầu, tập trung vào các đổi mới và nghiên cứu về thẩm mỹ y tế để tạo ra sự trao đổi khoa học dễ tiếp cận hơn.

Merz Aesthetic đang ra mắt Diễn đàn Y khoa Thẩm mỹ Merz, một nền tảng giáo dục thẩm mỹ y tế trực tuyến dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới.

Được thành lập bởi Merz Aesthetic Medical Affairs toàn cầu, Diễn đàn Y khoa cung cấp nội dung theo yêu cầu, tập trung vào các đổi mới và nghiên cứu về thẩm mỹ y tế để tạo ra sự trao đổi khoa học dễ tiếp cận hơn.

Terri Phillips, MD, Giám đốc Y tế, Merz Aesthetic cho biết: “Với giáo dục trực tuyến này, cộng đồng chuyên gia thẩm mỹ y tế bày tỏ nhu cầu về một nền tảng tương tác theo yêu cầu mà họ có thể điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu giáo dục và lịch trình bận rộn của họ. “Nhóm Các vấn đề Y tế Toàn cầu của Merz Aesthetic rất vui mừng được cung cấp Diễn đàn Y tế trên toàn thế giới cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe quan tâm đến việc đi đầu trong khoa học tiên tiến và cải tiến thực hành của họ.”

Diễn đàn Y khoa Thẩm mỹ Merz sẽ chứa nội dung giáo dục về các chủ đề liên quan đến ngành thẩm mỹ y tế và sẽ trình bày tài liệu thông qua video. Nền tảng này sẽ cung cấp quyền truy cập vào các cuộc giải phẫu, trình diễn tiêm, các bài giảng được truyền trực tiếp và ghi lại và các phiên do chuyên gia hướng dẫn, cũng như Trợ lý điều tra y tế, được thiết kế để tìm hiểu sở thích cụ thể của từng người dùng để giúp xác định nội dung phù hợp với họ. Cũng có sẵn trên nền tảng này là số đầu tiên của The Merz Aesthetic Scales, một công cụ đo lường khách quan, được tạo ra bởi một nhóm chuyên gia đa chức năng, cung cấp một ngôn ngữ chung về lão hóa.

Tiến sĩ Phillips cho biết: “Merz Aesthetic hiểu rõ nhu cầu ngày càng phát triển của khách hàng và cam kết cung cấp những nguồn lực đó, khi chúng tôi tiếp tục thúc đẩy sự đổi mới và thúc đẩy ngành thẩm mỹ y khoa cùng nhau,” Tiến sĩ Phillips nói. “Bằng cách cung cấp một trung tâm kỹ thuật số cho khoa học tiên tiến và nội dung tùy chỉnh, Merz Aesthetic tự hào làm cho việc giáo dục và nghiên cứu dễ tiếp cận hơn với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn cầu.”

Để đăng ký Diễn đàn Y khoa Thẩm mỹ Merz, vui lòng truy cập  MerzMedicalForum.com . Tất cả những người đăng ký phải xác nhận tình trạng nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để truy cập.


Công nghệ thẩm mỹ | Thiết bị thẩm mỹ | Review thiết bị thẩm mỹ | Sự kiện thẩm mỹ

Hotline: 0909.002.319

Email: amajsc2017@gmail.com

Trang web:  www.congnghethammy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *