Alma đoạt giải MyFaceMyBody Awards 2020 với ClearSkin Pro

Alma đoạt giải MyFaceMyBody Awards 2020 với hạn mục Innovative Treatment of the Year 2020 với…

ACE và Aesthetics Awards bị hoãn đến 5-2021

Hội nghị và Triển lãm Thẩm mỹ (ACE) đã bị hoãn lại đến ngày 28 và…

Aesthetic Everything Awards 2020

Aesthetic Everything Awards 2020 là giải thưởng hàng năm của tạp chí thẩm mỹ nổi tiếng…

MyFaceMyBody Awards 2020

Giải thưởng MyFaceMyBody Awards 2020 , hiện là giải thưởng lớn nhất và được công nhận…

The Aesthetics Awards

Các giải thưởng Giải thưởng thẩm mỹ quy tụ những người giỏi nhất về thẩm mỹ…