Webinar thẩm mỹ tuần 2 tháng 4 năm 2020

Hội thảo trực tuyến webinar hàng tuần giáo dục về thẩm mỹ Với hoàn cảnh hiện…

Galderma ra mắt hội thảo trực tuyến Webinar

Galderma ra mắt hội thảo trực tuyến Webinar Công ty dược phẩm Galderma đang phát hành…

Các khóa học trực tuyến Webinar tháng 4 năm 2020

  Tham gia hội thảo tại nhà cùng các chuyên gia trong chuyên ngành thẩm mỹ…

Teoxane UK tổ chức đào tạo miễn phí tại ACE 2020

  Nhà sản xuất thẩm mỹ Teoxane UK sẽ tổ chức hai ngày giáo dục lâm…

Botulinum Toxin Foundation

Một khóa học giới thiệu một ngày được thiết kế cho các bác sĩ, nha sĩ…